Menu strony

Jaki jest właściwy termin na rozdzielenie źrebaka i klaczy?

Jednym z problemów przy wychowywaniu źrebięcia jest sposób odłączania go od klaczy. Z punktu widzenia hodowcy rozdzielenie takie nierzadko ma charakter ekonomiczny i organizacyjny.


Na wolności źrebaki swym matkom towarzyszą stosunkowo długo.
marki


Przeprowadzane obserwacje wolno żyjących stad pozwoliły zaobserwować, że chowane dziko źrebięta potrafią ssać swoje rodzicielki nawet jako mające rok osobniki. W przypadku chowu stajenno-pastwiskowego albo stajennego, opiekę nad hodowlanym źrebięciem sprawuje człowiek. Decyduje on ostateczne o czasie rozdzielenia. Jest bardzo dużo hipotez, które tyczą się wieku, w którym odłączenie będzie odpowiednie nie tylko dla źrebaka, lecz także dla klaczy. W Polsce rozdzielenia dokonuje się głównie pomiędzy 5 a 7 miesiącem życia źrebięcia. Wszystko zależy jednak od kondycji psychicznej oraz fizycznej źrebaka. Przyjmuje się, że źrebięta utrzymywane muszą być przy mamie do tego momentu, dopóki laktacja się utrzymuje na dostatecznym poziomie. Mleko, które ma klacz, jest to pokarm najmniej kosztowny oraz najbardziej wartościowy dla źrebaka.


Żwirek dla kota


Funkcjonuje parę metod rozdzielenia źrebięcia i klaczy. Wszystko jest zależne w rzeczywistości od indywidualnych procedur hodowli oraz wychowu koni. Wielu hodowców uważa, że źrebięta najlepiej jest odłączać cyklicznie zwiększając przerwy. Dla przykładu coraz bardziej zwiększając przerwy: przykładowo wstępnie dopuszczać 6 razy, zaś później jeden raz na dzień do klaczy. W ten sposób w ciągu 2 tygodni można by ich od siebie odzwyczaić. Niektórzy hodowcy preferują jednak w większym stopniu praktyczne i szybsze rozwiązanie, które opiera się na jednorazowym odłączeniu.
W wypadku wyboru takiej metody, zaleca się, aby postawić odłączonego źrebaka w stajni, w której uprzednio mieszkał i umożliwić komunikowanie się z matką słuchem i wzrokiem. Trzeba także przez parę początkowych dni umożliwić im kontakt na pastwisku albo wybiegu.
2022-08-04